IES S'Arenal 2016/17

Presentació Portfolio

El “Portfolio Europeu de les Llengües” com a marc per a la feina per projectes i les bones pràctiques educatives a l’IES S’Arenal

Benvinguts a aquest catàleg en línia de projectes educatius!

En el marc del programa del “Portfolio Europeu de les Llengües”, implementat a l’IES S’Arenal durant el curs 2015-16, distints equips de professors han dissenyat i elaborat projectes educatius que conjuguen l’assoliment d’objectius lingüístics amb el d’altres competències. Tots aquests projectes tenen un enfocament multidisciplinar, incorporen l’ús de les TIC en alguna de les seves fases i tracten un tema comú: “Ciutadans del món”.

Aquesta iniciativa té una doble vessant: d’una banda, vol ajudar els alumnes a establir interrelacions curriculars i a posar en pràctica competències clau en el segle XXI i, d’altra, convidar els professors a concebir els projectes educatius com una pràctica metodològica integral i no només un complement a les seves classes.

Gràcies a tots els alumnes i professors de l’IES S’Arenal que han fet possible aquesta pàgina web. Esperam que la gaudiu.

Comissió PEL Curs 15-16 IES S’Arenal

Nota sobre drets d’autor i drets d’imatge

Aquesta pàgina web i els projectes poden ser difosos amb fins de publicitació o educatius, sempre que es faci sense ànim de lucre i amb reconeixement de l’autoria a l’IES S’Arenal.

L’IES S’Arenal ha estat autoritzat pels pares, mares o tutors dels alumnes que apareixen als projectes a fer ús de la seva imatge amb fins educatius.

Comissió PEL Curs 15-16 IES S’Arenal
Raúl Mas González (coordinador) i Cristina Quetglas Nicolau

Webmaster
Rafel García García

 

Adreça: Carretera d’es Cap Blanc, s/n  07600  – S´Arenal (Llucmajor, Illes Balears)
Telèfon: 971443462 – 971443683        Fax: 971442254
Correu electrònic: iessarenal@educacio.caib.es

 

tauler

© 2019 2016 IES S'Arenal – Portfolio Europeu de les Llengües

Theme by Anders Norén