IES S'Arenal 2016/17

Audiovisual timelines

Títol del projecte: Audiovisual timelines: the development of scientific theories / Línies de temps audiovisuals: el desenvolupament de grans teories científiques
Professors associats i departaments implicats: Glòria Tejero i Cristina Rincón (Biologia i Geologia), Maria Villalonga (Física i Química), Raúl Mas (Anglès), Carme Moll i Bàrbara Torres (Català)
Grup:4t d’ESO A, 1r Batxillerat A i B, 2n Batxillerat A
Matèries: Anglès, Anatomia aplicada, Cultura científica
Abstract: 

L’objectiu d’aquest projecte és crear minidocumentals en vídeo sobre distints científics que han fet aportacions a la teoria de la generació espontània (4t d’ESO), la teoria cel·lular (1r Batxillerat), la teoria de l’origen de la vida (1r Batxillerat) i al desenvolupament de la genètica (2n Batxillerat). Els alumnes hauran de tractar aspectes biogràfics rellevants de l’investigador estudiat, explicar les seves principals influències i descriure l’aportació feta a aquesta teoria. Amb aquests minidocumentals, es crearà una línia de temps, de manera que si l’espectador visualitza els vídeos en ordre, podrà conèixer quina ha estat l’evolució d’aquests camps al llarg de la història.

Objectius:

  1. Recercar distentes fonts d’informació sobre un científic il·lustre per poder explicar la seva aportació en un context històric i social determinat.

  2. Construir textos narratius (biografia) i expositius (descripció d’experiments) en anglès o català, fent servir les convencions que els caracteritzen i llenguatge científic adient.

  3. Crear un documental per donar suport audiovisual a un text fent servir un editor de vídeo.

  4. Valorar la importància de la planificació d’una tasca i del feedback, i fer-los servir per poder millorar la feina pròpia.

  5. Prendre consciència que l’avanç científic és sovint fruit d’un procés de revisió, qüestionament i contestació de teories anteriorment acceptades.

Reflexions:

“We have enjoyed the project. I think there should be more collaboration between teachers.”

“We didn’t have a lot of time to work on the video as we had lots of exams at the same time and it was difficult to meet classmates. It was good that the project was part of the evaluation of the subject though.”

“Some of the scientists were a bit boring but we have learnt a lot about our scientist.”

Alumnes de 1r Batxillerat A i B

 

Hem après a editar vídeos i ens ha agradat que el projecte ens hagi ajudat a millorar la nota.”

Alumnat de 2n Batxillerat A

Projecte final:

Línia de temps de la teoria de la generació espontània (en català)

Línia de temps de la teoria cel·lular (en anglès)

Línia de temps de la teoria de l’origen de la vida (en anglès)

Línia de temps de l’evolució de la genètica fins a la biotecnologia (en català)

Next Post

Leave a Reply

© 2019 2016 IES S'Arenal – Portfolio Europeu de les Llengües

Theme by Anders Norén