IES S'Arenal 2016/17

Ciutadans del món antic

Títol del projecte: Ciutadans del món antic
Professors associats i departaments implicats:Rosa Vidal (Dept. Català) i Marisa Pérez (Dept. Ciències Socials)
Grup: 1r ESO A i B
Matèries: Geografia i Història, Llengua Catalana i Literatura
Abstract: El projecte consisteix a fer una petita exposició biogràfica de personatges il·lustres de l’Edat Antiga (des de l’Antic Egipte fins a l’Antiga Roma). Els alumnes triaran un personatge i faran una petita recerca sobre la seva vida i repercussió històrica. La informació recollida en aquesta recerca s’haurà de reflectir en una presentació de Power Point i exposar a classe, seguint les pautes estudiades a l’assignatura de català per fer una presentació.

Objectius:
1. Cercar informació i interpretar aquesta informació de forma coherent a través de fonts diverses, textuals o gràfiques sobre personatges de l’Edat Antiga.2. Reconèixer i valorar les aportacions de l’Edat Antiga a la societat actual.

3. Preparar una presentació amb suport visual seguint pautes d’una guia d’estil.

4. Comunicar-se oralment i per escrit.

5. Treballar cooperativament amb els companys.

Reflexions:

“Aquest projecte m’ha servit per descobrir més de la història. Jo no sabia res de Marc Aureli fins ara”.

Ian Ruíz, 1r ESO B

“M’ha estat un poc difícil el treball en equip”.

Alumne/a 1r ESO B

“M’ha agradat perquè ens han ajudat a fer una bon PowerPoint, a crear l’estructura, a no equivocar-nos amb les faltes i a fer una millor presentació.”

Maria García del Moral, 1r ESO A

Projecte final:

El faraó Keops

L’emperador August

L’emperador Juli Cèsar

Presentacions enregistrades en vídeo

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2019 2016 IES S'Arenal – Portfolio Europeu de les Llengües

Theme by Anders Norén