IES S'Arenal 2016/17

D’on som i quina llengua parlam? Un estudi estadístic

Títol del projecte: 

D’on som i quina llengua parlam? Un

 

estudi estadístic.

Professors associats i departaments implicats:

Sandra Rubio (Matemàtiques), Joan Barceló (Llengua Catalana i Literatura) i Mº Glòria Ramis (PT).

Abstract: 

Els nostres alumnes redactaran i emplenaran un formulari per saber la nacionalitat dels pares i padrins, de manera que de les dades obtingudes en puguem fer un estudi estadístic de les pluralitats lingüístiques que actualment tenim al nostre centre.

Finalment, els alumnes participants realitzarà una infografia senzilla que reflecteixi les dades obtingudes. Els alumnes presentaran les infografies i donaran el seu vot al treball que considerin més reeixit, argumentant el perquè de la seva elecció.

Objectius competencials:

– Saber transcriure conceptes matemàtics en un llenguatge que pugui ser entès fora de l’àmbit matemàtic.
– Practicar l’ús i maneig de programes informàtics per representar dades.

– Conèixer i fer servir conceptes estadístics bàsics per extreure conclusions.

– Utilitzar la llengua catalana per planificar, expressar criteris i prendre decisions per a la resolució de problemes.

– Valorar la riquesa lingüística i cultural de l’alumnat.

Reflexió:

– Ens ha agradat, perquè hem treballat en equip i hem après coses noves. A més, hem après el nom d’altres països que no coneixíem, a fer gràfiques i barres comparatives, utilitzant l’ordinador com a eina de feina.

 – Aquesta activitat ens ha aportat poder fer un treball en equip, i hem après que el castellà és la llengua més parlada per l’alumnat i que hi ha bastants llengües minoritàries. També hem après d’on són els nostres amics i companys.

001_hola_mundo

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2019 2016 IES S'Arenal – Portfolio Europeu de les Llengües

Theme by Anders Norén