IES S'Arenal 2016/17

Sistemes de numeració

Títol del projecte: Sistemes de numeració
Professors associats i departaments implicats:Virgínia Sureda (Matemàtiques) i Rosa Calabuig (Català)
Grup:1r ESO C
Matèries: Llengua Catalana i Matemàtiques
Abstract: El producte final del nostre treball seran diferents cartells divulgatius elaborats amb el software Canva o similar que es complementaran amb una explicació oral del tema en català.

Des de l’assignatura de matemàtiques es farà la recerca d’informació dels diferents sistemes numèrics i s’elaboraran els cartells virtuals. Des de l’assignatura de català es prepararan i realitzaran les exposicions orals, i complementaran els cartells ja realitzats amb un video tutorial.
Objectius:

1. Fer recerca d’informació (consultar webs fiables, contrastar i destriar la informació més important).
2. Saber elaborar un pòster informatiu fent servir programari específic (Canva).
3. Entendre i saber explicar els diferents sistemes de numeració.
4. Utilitzar la llengua catalana de manera adequada, coherent i correcta, tant oralment com per escrit.
5. Aprendre a treballar en grup.

Relexió:

En general, el projecte ens ha sembla molt interessant perquè l’hem treballat conjuntament a dues assignatures: matemàtiques i llengua catalana.”

Ens ha agradat poder relacionar els continguts de matemàtiques també amb altres assignatures com història, ciències social i ,especialment, informàtica.”

Enllaç:

Videos “Sistemes de numeració”

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2019 2016 IES S'Arenal – Portfolio Europeu de les Llengües

Theme by Anders Norén