IES S'Arenal 2016/17

Song “Citizens of the World”

Títol del projecte: Song “Citizens of the World”
Professors associats i departaments implicats: Rafa Lozano (Dept. Orientació), i Pazzis Veiret (Dept. Llengües Estrangeres).
Grup: 3r ESO E (PMAR)
Matèries: Àmbit lingüístic i social, Àmbit de llengües estrangeres
Abstract: El projecte consisteix a composar la lletra i realitzar el videoclip d’una cançó. La lletra serà en les tres llengües que els alumnes estudien (català, castellà i anglès) i tractarà el tema de distintes crisis migratòries al llarg de la història. Dos dels professors, músics aficionats, ajudaran a composar la melodia i enregistraran la cançó amb els alumnes. Finalment, crearan el material per muntar un videoclip.Competències:

  1. Traslladar a la lletra d’una cançó els problemes que causen les crisis migratòries de refugiats.
  2. Escriure rimes sobre una mateixa temàtica en les tres llengües que estudien els alumnes (català, castellà i anglès).
  3. Cantar una cançó com a mitjà d’expressió artística.
  4. Posar en pràctica distintes tècniques per a la feina en equip (pluja d’idees, escriptura col·laborativa).
  5. Crear un suport multimodal (música, lletra, imatges, paraules clau, etc.) per a un mateix projecte.

 

Relexió:

  • Inicialment vàrem rebre el projecte d’una manera freda, sobretot pel que fa a la possibilitat de cantar, però poc a poc ens hem anat involucrant i fent el treball nostre.

  • El projecte ens ha paregut una bona idea i, encara que algunes vegades hem fet les mateixes activitats a dues assignatures, ens ha agradat treballar el tema de la immigració en un mateix projecte amb distints professors.

Alumnes de 3r PMAR

Enllaç:

Canço “Citizens of the World”

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2019 2016 IES S'Arenal – Portfolio Europeu de les Llengües

Theme by Anders Norén