Imprimir 

Programacions didàctiques curs 2021-22

 

- Biologia i geologia.

- Ciències socials.

- Dibuix.

- Educació física.

- Filosofia.

- Física i química.

- Informàtica.

- Llengua alemanya.

- Llengua anglesa.

- Llengua castellana.

- Llengua catalana.

- Llengües clàssiques.

- Matemàtiques.

- Música.

- Orientació.

- Religió.

- Tecnologia.