Departament: Biologia i geologia
RINCÓN, CRISTINA (Cap de departament, Coordinadora de salut, de formació i de mediambient)
BENNASAR, INÉS
DÍAZ, ISABEL
FUERTES, ANTONIA
MONERRIS, MIRIMA
Departament: Ciències socials, geografia i història
MÉNDEZ, XOSE (Cap de departament)
MARÍN, MARÍA DOLORES (Cap d´estudis adjunta)
GUASP, PAULA
PERESSINI, MAIA
JULIÀ, GUILLERMO J.
JIMÉNEZ, VICKY
EIRAS, MARTA
 
Departament: Dibuix i educació plàstica i visual
MIÑAMBRES, MARTA (Cap de departament)
PASCUAL , CATALINA
VIDAÑA, LUIS
 
Departament: Educació física i esportiva
LORENZO, MIGUEL A. (Cap de departament, Coordinador Iesport)
ACEITÓN, JAVIER
CAPELLÀ, CATALINA
GRAU, RAUL
 
Departament: Filosofia
PARAMIO, RAMÓN (Cap de departament)
LÓPEZ, MARIA J.
 
Departament: Física i química
VAZQUEZ, MIGUEL ANGEL (Cap de departament)
COLL, MIQUEL (Cap d´estudis adjunt, Coordinador TIC)
SERNA, ANA
PIZA, NICOLAS
SUREDA, VIRGINIA
 
Subdepartament: Cultura Clàssica
MARTOS, JAVIER(Cap de subdepartament)
LLODRÀ, GLORIA
 
Família professional: Informàtica i comunicacions (F.P.)
FORTEA, ROBERT (Cap de família professional)
MARTORELL, ANTONI
AMENGUAL VALLS, RAFEL (Coordinador TIC)
MAS, GUILLEM
BERGAS, MIQUEL A.
Departament: Llengua castellana i literatura
ÁLVAREZ, TERESA(Cap de departament)
NAVARRO, MARIA DEL CARMEN
GARCÍA, RAMONA
DEL VALLE, SAMUEL
GRANADOS, ANA BELÉN
CAMPOS, PALOMA
 
Departament: Llengua catalana i literatura
GOMILA, AINA (Cap de departament)
BARCELÓ, JOAN
SERVERA, JOAN (Coordinador CNL)
MATEU, MARGARIDA
PRIETO, BEL
MARTÍNEZ, MARIA V.
CABOT,MARTA
Departament: Llengües estrangeres
KUMMER, CRISTINA (Cap de departament-ANGLÈS)
HERRERO, MAR (Coordinadora d´activitats complementàries i extraescolars i de Country Garden)
RUIZ, CRISTINA
MATAMALAS, AINA
PASCUAL, IRENE (Coordinadora EOIES)
RUIZ, JAVIER
CAÑELLAS, MARTA
RUIZ, FINA
LÓPEZ, VIRGINIA (Coordinadora EOIES)
MULET, ÀNGELS
LÓPEZ, ANA (Cap de subdepartament-ALEMANY)
GALÁN, ROSA
 
Departament: Matemàtiques
OLIVER, CARMEN(Cap de departament)
ESCOBAR, JUAN JOSÉ (Director)
AGUILERA,IGNACI
GENOVART, ANTONI
PUJOL, MARINA
NAVARRETE, SEBASTIÁN
MESTRE, ISABEL
LÓPEZ, EUGENIA
GONZÁLEZ, LUIS
 
Departament Economia
MULET, MARC (Cap de subdepartament-ECONOMIA)
PUJADAS, JOANA M.
 
Departament: Música
MOLADA, DAMIÁN (Cap de departament)
SERRA, NURIA
 
Subdepartament: Religió
ROSSELÓ, GUILLEM (Cap de subdepartament)
GUAL, AINA
 
Departament: Orientació
SÁEZ, MARIAN (Cap de departament, Coordinadora de solidaritat i de portfolio)
SEBASTIÁN, TERESA
PIÑA, MARIA JOSE
NICOLAU, XISCA
QUNTANA, JORGE
VICH, ANTONI (Coordinador convivència)
ALBERTÍ, ROSA (Coordinadora coeducació)
BUSELHAM, ENRIC
BURGUERA, MARIA
ANTUÑA, MARIA
FORNÉS, BIEL (Coordinador PAE)
Departament: Tecnologia
GAMUNDI, MNARTA (Cap de departament)
CANTÓ, EVA (Cap d'estudis)
ZANOGUERA, SEBASTIA (Secretari)
GONZÁLEZ, JAUME
MALONDA, FRANCESC XAVIER
OLIVER, PILAR