Equip directiu

Director: Juan José Escobar
Cap d´estudis: Eva Cantó
Secretari: Sebastià Zanoguera
Cap d´estudis adjunt: Miquel Coll
Cap d´estudis adjunt: Dolors Marín

Consell Escolar

Constituït el 04-12-2018

President: Juan José Escobar
Cap d'estudis: Eva Cantó
Secretari: Sebastià Zanoguera
Representant de l'Ajuntament de Llucmajor: Maria Barceló
Representants del Claustre: Marco Alarcón, Miquel Coll, Paloma Campos,  Marian Sáez, Carmen Oliver
Representant PAS: Francesc Xavier Aroca
Representants dels pares i mares: María José Mihi, Mª. Carmen Aguilera
Representants dels alumnes: Fatou Kine Diagne, Marcos Navarro

Alumnat

El curs 2019-20 tenim:

7 grups de 1r ESO
7 grups de 2n ESO
7 grups de 3r ESO
5 grups de 4t ESO
2 grups de 1r Batxillerat
2 grups de 2n Batxillerat
1 grup de 1r curs de CFGM d´Explotacions informàtiques
1 grup de 2n curs de CFGM d´Explotacions informàtiques
1 grup de 1r curs de FPB d´Informàtica i comunicacions
1 grup de 2n curs de FPB d´Informàtica i comunicacions

 

El curs 2019-20 tenim:

Personal docent: 89

ATE: 1

Personal de secretaria: 2

Personal de consergeria: 2

Personal de neteja: 4