Criteris d´avaluació per al curs 2017-18

Biologia i geologia

Ciències socials

Informàtica

Dibuix

Economia

Educació física

Filosofia

Física i química

Llengua alemanya

Llengua anglesa

Llengua castellana: ESO, BATX

Llengua catalana

Llengua i cultura clàssiques: ESO, BATX

Matemàtiques

Música

Orientació

Religió

Tecnologia