Imprimir 

Criteris de promoció i titulació per al curs 2021-22:

 

- Educació secundària obligatòria (ESO).

- Batxillerat.

- Formació Professional Bàsica (FPB).

- Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM).