Imprimir 

Presentació de l´IES S´Arenal

Entrada al centre

Planta baixa

Aula de música

Aula informàtica

Accés biblioteca

Biblioteca

Laboratori de biologia

Laboratori de química

Accesos poliesportiu

Exteriors del centre, pistes esportives