1.- Mediambiental 

  2.- Country Garden

  3.- Solidaritat

  4.- Portfolio

  5.- Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)

  6-  Lingüística

  7.- Biblioteca

  8.- Riscs laborals

  9.- Coeducació