Imprimir 

Curs 16-17

1.- Premi al rendiment acadèmic excel·lent 4t ESO: Laia Alarcón, Elisa Bugariu, Martín Mitrovski, Marta Oliver, Ángel Sánchez, Maria Viller.

 

Curs 15-16

1.- Una alumna ha obtingut matrícula d´honor en els estudis de 2n Batxillerat: Valeria Amengual.

2.- Percentatge d´alumnes que han aprovat la selectivitat: 100 %.

3.- Premi d´investigació convocat pel Consell Social de la UIB pel treball: "El futuro en el cielo: Gestión del tráfico de drones en Mallorca", realitzat pels alumnes Ana Belén García, Mateu Ibáñez i Guillermo Guasp, coordinats pel professor Marco Alarcón.

4.- Premi al rendiment acadèmic excel·lent 4t ESO: Raquel Cecilla i Javier Márquez.

Foto alumnos

 

Curs 14-15

1.- Dos alumnes han obtingutul matrícula d´honor en els estudis de 2n Batxillerat: Estefanía Escobar y Óscar Magdaleno.

2.- Un alumne ha obtingut el premi per als alumnes de batxillerat de les Illes Balears amb aprofitament acadèmic excel·lent: Estefanía Escobar.

3.- Percentatge d´alumnes que han aprovat la selectivitat: 94 %.

 

Curs 13-14

1.- Un alumne ha obtingut matrícula de honor en els estudis de 2n Batxillerat.

2.- Un alumne ha obitngut el premi per als alumnes de batxillerat de les Illes Balears amb aprofitament acadèmic excel·lent.

3.- Un alumne de 4t ESO ha obtingut el premi al rendiment acadèmic excel·lent.

4.- Percentatge d´alumnes que han aprovat la selectivitat 100 %.

 

Curs 12-13

1.- Quatre alumnes de 4t ESO han obtingut el premi al rendiment acadèmic excel·lent.

2.- Percentatge d´alumnes que han aprovat la selectivitat 94 %.