Què és GESTIB Famílies?

interrogante

 

Sol·licitud d´accés al GESTIB Famílies
(presentar a la secretaria)

1

 

Manual d´instruccions GESTIB Famílies

2

 A la secció "Famílies" podeu trobar videotutorials per accedir a l'aplicació i per al canvi de contrasenya.


Accés al GESTIB Famílies

3

 

Canvi de contrasenya

4