1.- Sol·licitud de documentació (certificat de matrícula, certificació acadèmica, historial acadèmic, altres)

2.- Anul·lació matèries soltes de batxillerat ja aprovades

3.- Sol·licitud de convalidacions i exempcions d´ESO

4.- Sol·icitud de convalidacions i exempcions de Batxillerat

5.- Sol·licitud de convalidacions de Formació Professional