Els nous calendaris previstos per a les proves d'accés a cicles de Formació Professional 2020 estan ja disponibles a la web del Departament d'FP.
Podeu accedir a tota la informació relativa a aquests processos mitjançant el següent enllaç: