La prova d'aptitud personal per als graus d'Educació Infantil i d'Educació Primària (PAP_Edu), que tenia la fase escrita prevista per al dia 13 de juny, també l’han ajornada. La nova data de realització la fixaran próximament.