Atès l’ajornament de les Proves de Batxillerat d’Accés a la Universitat (PBAU), la Universitat de les Illes Balears treballarà de manera coordinada amb la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca per acordar una nova data de realització de les proves i per aplicar les mesures oportunes per evitar perjudicis als alumnes, i sempre d’acord amb les indicacions dels ministeris d’Educació i Formació Professional i d’Universitat.